Gymnázium Navis - s rodinou na jedné lodi.

Gymnázium Navis vzdělává studenty po všech stránkách, tedy po stránce akademické, osobnostní i duchovní. Náš školní koncept směřuje k vnitřní motivaci k dalšímu učení a k pochopení souvislostí a nalezení pevného hodnotového zázemí. 

Rodina a vztahy
Rodina a vztahy
Rodina a vztahy
Těžíme z harmonických vztahů s rodinami. Jsme partnery ve směřování studentů k velkým cílům.
Smysluplné studium
Smysluplné studium
Smysluplné studium
Míříme k vysoké personalizaci vzdělávacího systému s podporou mentoringu. Podporujeme naše studenty ve snaze o vlastní profilaci a odemykání potenciálu.
Osobní vedení
Osobní vedení
Osobní vedení
Pracujeme na bázi osobního tutoringu (zacíleného na osobnostní formaci) a mentoringu (zacíleného na individualizaci učebního plánu).
BIPE - Blog pro inovativní pedagogiku a etiku
Náš učitelský tým
Škola není budova, jsou to lidé, vztahy a nastavené procesy. Je to inspirativní prostředí cílící na osobní motivaci k vlastnímu rozvoji. Staráme se o to, aby každý učitel mohl své žáky nadchnout pro svůj předmět a aby se každý profesně zdokonaloval.