Pozadí hlavního banneru

Duchovní program

Duchovní program

Data duchovních obnov 

Pro maminky a učitelky

ve čtvrtky od 16:30

  • 7.10. 2021

  • 11.11. 2021

  • 9.12. 2021

Pro tatínky a učitele

ve středy od 17:00

  • 20.10. 2021

  • 10.11. 2021

  • 15.12. 2021

Křesťanské hodnoty 

“Máme ve znaku maják. Také chceme zvát studenty na cestu, o které jsme přesvědčeni, že vede správným směrem.”

Gymnázium Navis je školou, která chce pomáhat ve vedení ke křesťanským hodnotám. Věříme, že právě na hodnotách křesťanství stojí celá evropská civilizace. Pochopení těchto základů je vhodné pro věřící i nevěřící rodiny. Na naší škole je duchovní program dobrovolný a je nabízen pod vedením katolického kněze. Naše škola žije křesťanským životem, a ačkoliv je účast na duchovních aktivitách zcela dobrovolná, je vyžadován vzájemný respekt. Nabízíme náboženství jako nepovinnou vyučovací hodinu pro každý ročník.

Studenti mají možnost duchovního rozhovoru, svátosti smíření nebo účasti na mši svaté přímo ve škole a také vám, rodičům, nabízíme duchovní vedení. V případě zájmu můžete kontaktovat katolického kněze O. Manuela Lobo: lobo.manuel@gmail.com Každý rok probíhají na naší škole adventní a velikonoční duchovní obnovy, na které jsou všichni srdečně zváni.

Inspirace svatým Josemariou Escrivá

Navis byl založen na základě inspirace vzdělávací vize španělského pedagoga a světce sv. Josemaríi Escrivy. Věřil, že skutečné vzdělání musí rozvíjet celou osobnost člověka a že mladí lidé potřebují pomoc nejen ve vzdělávání, ale také v růstu svého charakteru v oblastech jako je velkorysost, pokora a laskavost. Úlohou školy by tak mělo být mimo vzdělávacích cílů i podporovat rodiče vv jejich snaze o formování charakteru jejich dětí. Dnes je po celém světě více než 200 škol, které se inspirují touto myšlenkou. Například školy Fomento ve Španělsku.

Kurz Křesťanství a duchovní obnovy

Nabízíme kurz Křesťanství, který povede o. Manuel. Reaguji tak na hlasy z Vaší strany a nabízím kurz, který osvětluje, z jakých hodnot a z jakého přesvědčení vyrůstá filozofie naší školy. Kurz je koncipovaný pro rodiče, kteří nejsou praktikujícími katolíky, ale rádi by se dozvěděli více o Bohu a katolické církvi. 

Můžete se s námi účastnit duchovních obnov a různých jiných aktivit. Chceme vytvářet prostor pro duchovní růst i pro setkávání rodičů.

Mše svatá

Mše svatá pro celou školu probíhá každý pátek od 13:00, tj. během obědové přestávky, jste srdečně zváni.

Přípravy

Nabízíme také přípravu 

  • ke křtu
  • k prvnímu svatému přijímání
  • k biřmování

a to nejen studentů, ale také dospělých. 

“Celý systém výchovy ke ctnostem stojí na křesťanských hodnotách.”

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.