Pozadí hlavního banneru

Etika

Výchova ke ctnostem 

Legenda o dvou vlcích


Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost. Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“ Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“ Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně krmíš...“

Vlídné příběhy, José Carlos Bermejo 

Lidé, kteří si prací na sobě osvojí lidské ctnosti, zažívají radost z dobře vykonané práce a jsou motivovaní k dalšímu rozvoji svého vlastního života; dokáží sami sebe překonat a pomáhat druhým. Dobré návyky v ctnostech nám pomáhají překonávat obtíže v době, kdy nejsme dobře naladěni, a ukazují nám správný směr.

Výchova ke ctnostem není nekoncepční moralizování ani napomínání studentů. Naše škola používá propracovaný systém, který zahrnuje Etiku jako vyučovací předmět, objevuje se ve výuce ostatních předmětů a je součástí tutoringu studentů. Jednotlivé ctnosti nechápeme odděleně, růstem v jedné z nich rosteme ve všech ostatních; nicméně studentům jsou pro přehlednost jednotlivé ctnosti představovány postupně. Každý měsíc se zaměřujeme na jednu z nich a jednotlivé projevy ctností přidáváme k již naučeným schématům chování.

Ctnosti se střídají v ročních cyklech. 

Měsíc/Rok 1. 2. 3.
Září Pořádek Dodržování pravidel Ohleduplnost
Říjen Vytrvalost Slušnost Pořádek
Listopad Přátelství Solidarita Láska k vlasti
Prosinec Hospodárnost Štědrost Úcta
Leden Hygiena a čistota Vděčnost Pracovitost
Únor Loajalita Spravedlnost Umírněnost
Březen Poslušnost Vlídnost Statečnost
Duben Optimismus Pořádek Upřímnost
Květen Trpělivost Skromnost Zodpovědnost
Červen Dobré využití času Zájem o druhé Radost

Písničky

K jednotlivým ctnostem jsme si napsali písničky. Texty i hudba jsou z naší školní dílny a Vás zveme k poslechu!

Křesťanské hodnoty

Máme ve znaku maják. Také chceme zvát děti na cestu, o které jsme přesvědčeni, že vede správným směrem.”

Základní škola Navis je školou, která chce pomáhat ve vedení ke křesťanským hodnotám. Věříme, že právě na hodnotách západního křesťanství stojí celá evropská civilizace. Pochopení těchto základů je vhodné pro věřící i nevěřící rodiny. Na naší škole je duchovní program dobrovolný a je nabízen pod vedením katolického kněze.

Naše škola žije křesťanským životem, a ačkoliv je účast na duchovních aktivitách zcela dobrovolná, je vyžadován vzájemný respekt. 

Naše škola nabízí náboženství jako nepovinnou vyučovací hodinu pro každý ročník.

Děti mají možnost duchovního rozhovoru nebo svátosti smíření přímo ve škole a také vám, rodičům, nabízíme duchovní vedení. V případě zájmu můžete kontaktovat O. Manuela Lobo: lobo.manuel@gmail.com

Každý rok probíhají na naší škole adventní a velikonoční duchovní obnovy, na které jsou všichni srdečně zváni.Kurz Křesťanství

Nabízíme kurz Křesťanství, který budeme pořádat během měsíce října a který povede o. Manuel. Reaguji tak na hlasy z Vaší strany a nabízím kurz, který osvětluje, z jakých hodnot a z jakého přesvědčení vyrůstá filozofie naší školy. Kurz je koncipovaný pro rodiče, kteří nejsou praktikujícími katolíky, ale rádi by se dozvěděli více o Bohu a katolické církvi. První setkání proběhne v pondělí 1. 10. od 16:30 v ředitelně a zde se domluvíme, v jaký termín bychom se scházeli dále. Setkáme se 4x v měsíci říjnu.

Duchovní obnovy

Můžete se s námi účastnit duchovních obnov a různých jiných aktivit. Chceme vytvářet prostor pro duchovní růst i pro setkávání rodičů.

Mše svatá

Mše svatá pro celou školu probíhá každou středu a pátek dle rozvrhu školy, jste srdečně zváni.

Přípravy

Nabízíme také přípravu ke křtu a k prvnímu svatému přijímání, a to nejen dětí, ale také dospělých.

“Celý systém výchovy k dobrým vlastnostem stojí na křesťanských hodnotách.”
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.