Pozadí hlavního banneru

Etika

Výchova ke ctnostem 

Legenda o dvou vlcích


Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost. Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“ Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“ Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně krmíš...“

Vlídné příběhy, José Carlos Bermejo 

Lidé, kteří si prací na sobě osvojí lidské ctnosti, zažívají radost z dobře vykonané práce a jsou motivovaní k dalšímu rozvoji svého vlastního života; dokáží sami sebe překonat a pomáhat druhým. Dobré návyky v ctnostech nám pomáhají překonávat obtíže v době, kdy nejsme dobře naladěni, a ukazují nám správný směr.

Výchova ke ctnostem není nekoncepční moralizování ani napomínání studentů. Naše škola používá propracovaný systém, který zahrnuje Etiku jako vyučovací předmět, objevuje se ve výuce ostatních předmětů a je součástí tutoringu studentů. Jednotlivé ctnosti nechápeme odděleně, růstem v jedné z nich rosteme ve všech ostatních; nicméně studentům jsou pro přehlednost jednotlivé ctnosti představovány postupně. Každý měsíc se zaměřujeme na jednu z nich a jednotlivé projevy ctností přidáváme k již naučeným schématům chování.

Ctnosti se střídají v ročních cyklech. 

Měsíc/Rok 1. 2. 3.
Září Pořádek Dodržování pravidel Ohleduplnost
Říjen Vytrvalost Slušnost Pořádek
Listopad Přátelství Solidarita Láska k vlasti
Prosinec Hospodárnost Štědrost Úcta
Leden Hygiena a čistota Vděčnost Pracovitost
Únor Loajalita Spravedlnost Umírněnost
Březen Poslušnost Vlídnost Statečnost
Duben Optimismus Pořádek Upřímnost
Květen Trpělivost Skromnost Zodpovědnost
Červen Dobré využití času Zájem o druhé Radost

Písničky

K jednotlivým ctnostem jsme si napsali písničky. Texty i hudba jsou z naší školní dílny a Vás zveme k poslechu!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.