Pozadí hlavního banneru
Zpět na náš tým
Mgr. Tereza Svobodová

Mgr. Tereza Svobodová

Učitelka přírodovědných předmětů, zeměpis, biologie, chemie

svobodova@skoly-navis.cz

Tereza se narodila v Novém Jičíně. Po ukončení studia na gymnáziu v Příboře následně vystudovala obor Ekologie a ochrana životního prostředí na PřF UK a obor Učitelství VVP SŠ a 2. stupně ZŠ na PedF UK v Praze. Absolvovala půlroční stáž v Aarhusu v Dánsku, kde se věnovala oboru Environmental Studies. Na základní škole Navis učí od roku 2017. V rámci svého profesního rozvoje absolvovala kurz Koordinátor ŠVP a také další dva kurzy výuky CLIL v přírodovědných předmětech. 

Každý rok organizuje pro žáky školy Biologickou olympiádu. Angažuje se v projektu Ministerstva životního prostředí Recyklohraní, aby naše škola mohla sloužit jako odběrné místo pro elektroodpad, baterie a tonery. Pracuje s žáky na zadaných projektech Recyklohraní. 

Snaží se o to, aby výuka přírodovědných předmětů, láska k přírodě a vedení k ekologickému smýšlení žáků nekončily za branou školy. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.