Pozadí hlavního banneru

Vyhlášení dodatečného kola přijímacího řízení na Gymnázium Navis

Základní škola a gymnázium Navis, zastoupená ředitelem Mgr. Janem Vepřekem, vyhlašuje v souladu s § 60, 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 (tj. vzdělávání od školního roku 2019/2020)

3. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na
Základní škole a gymnáziu Navis
Obor studia: 79-41-K/41 Gymnázium
délka studia: 4 roky
počet přijímaných: maximálně 5 studentů


Uchazeč skládá zkoušku tím, že předloží výsledky jednotné přijímací zkoušky Cermat za rok 2021 a složí test z anglického jazyka a ústní pohovor. V případě, že student Cermat zkoušky nemůže ředložit, nebo nemá dostatečný počet bodů ke splnění, může složit naše školní testy z českého jazyka a matematiky. 

TERMÍN: 25. 6. 2021 od 9:00

  • odevzdání výsledků Cermat
  • test z anglického jazyka
  • osobní pohovor

PROSÍME, ZAREGISTRUJTE SE NÁM ZDE:

 Mám zájem

Na základě čeho jsou studenti přijímáni?

Studenti jsou přijímáni na základě výsledků testů Jednotné přijímací zkoušky z Cermat z českého jazyka a matematiky. Dále plní studenti školní zkoušku z angličtiny a ústního pohovor s uchazečem, který zde prokáže svou motivaci, samostatnost a soulad s hodnotami a principy školy (viz. například Výchova ke ctnostem jako pilíř naší školy).

Jak se budou zkoušky bodovat?

Uchazeč může u zkoušky získat nejvýše 250 bodů, přičemž může získat následující bodové ohodnocení:

1/ Bodování

  • český jazyk Cermat (maximální možný zisk 50 bodů), minimum na úspěšné složení přijímacího řízení 25 bodů
  • matematika Cermat (maximální možný zisk 50 bodů), minimum na úspěšné složení přijímacího řízení 25 bodů
  • angličtina (maximální možný zisk 50 bodů)

2/ Body za přijímací pohovor:

  • ústní pohovor (maximální možný zisk 100 bodů, minimální počet potřebný ke splnění této části přijímací zkoušky je 30 bodů)
  • je možné přinést portfolio zájmů či jiných aktivit, které dosvědčují zájem, motivaci a soulad s cíli a hodnotami školy

Jak bude vypadat ústní pohovor?

Naše škola stojí na spolupráci s rodinami a studenty v oblasti tak niterné, jako je sdílení hodnot a postojů. Proto vedeme přijímací pohovor, abychom zajistili tento soulad a aby naše budoucí spolupráce měla co nejlepší potenciál. Pohovor trvá zhruba 30 minut a je na něm přítomen zástupce vedení školy, zástupce učitelského sboru a zástupce vyučujících etiky. Student si vylosuje téma z oblasti hodnot a hovoří na toto téma s komisí. Na úspěšné splnění této části školní přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 30 bodů.

Dáváte body za vysvědčení?

Body za vysvědčení z předchozí školy nedáváme.

Jak se sestavuje pořadí uchazečů?

Přijímáme uchazeče, kteří získají alespoň 150 bodů (se splněním minimálních požadavků v českém jazyce a matematice 25 bodů) v součtu a zároveň kteří obdrží alespoň 30 bodů při ústním pohovoru. Uchazeči poté budou seřazeni podle počtu získaných bodů od nejvyššího k nejnižšímu. Ke vzdělávání budou přijati ti s nejvyšším počtem bodů až do vyčerpání kapacity školy. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí los.

Jaké jsou termíny pro odevzdávání přihlášek?

Gymnázium Navis bude zapsáno do rejstříku MŠMT po 31. 1. 2021, tudíž máme nárok na výjimku v režimu odevzdávání přihlášek. Ta spočívá v tom, že je možné přihlášku odevzdávat až do data stanoveného pro školní přijímací zkoušku. V případě, že jste již vyplnili a odevzdali přihlášku na dvě jiné školy, nic se neděje. Stále můžete podat přihlášku na naši školu za předpokladu, že jste nestvrdili nástup zápisovým lístkem. Nahlédnutí do spisu je možné v kanceláři ředitele školy v prvním patře dne 2. 7. mezi 9:00 - 10:00. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte v pracovní dny na telefonním čísle +420 731 494 744.

Do přihlášky vepište Základní škola a gymnázium Navis, kód oboru je 79-41-K/41 Gymnázium.

Adresa: V Dolích 444, 251 01, Světice

Kontakt pro uchazeče: veprek@­skoly-navis.cz

Těšíme se na Vás!

Mgr. J. Vepřek
ředitel

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.