Pozadí hlavního banneru

Dodatečné přijímací řízení

Základní škola a gymnázium Navis, zastoupená ředitelem Mgr. Janem Vepřekem, vyhlašuje v souladu s § 60, 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, v platném znění

3. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na
Základní škole a gymnáziu Navis
Obor studia: 79-41-K/41 Gymnázium
délka studia: 4 roky
počet přijímaných: maximálně 4 studenti


Uchazeč skládá zkoušku tím, že předloží výsledky jednotné přijímací zkoušky Cermat za rok 2022 a prokáže vyšší bodový součet než 65b. a složí test z anglického jazyka a ústní pohovor.

  • odevzdání výsledků Cermat s vyšším ziskem než 65b.
  • test z anglického jazyka (podle počtu přihlášených se stanoví, zda bude ústní či písemný)
  • úspěšně složí osobní pohovor na filozoficko-etické téma

PROSÍME, ZAREGISTRUJTE SE NÁM ZDE:

 Mám zájem

Na základě čeho jsou studenti přijímáni?

Studenti jsou přijímáni na základě výsledků testů Jednotné přijímací zkoušky z Cermat z českého jazyka a matematiky. Dále plní studenti školní zkoušku z angličtiny a ústního pohovor s uchazečem, který zde prokáže svou motivaci, samostatnost a soulad s hodnotami a principy školy (viz. například Výchova ke ctnostem jako pilíř naší školy).

Jak bude vypadat ústní pohovor?

Naše škola stojí na spolupráci s rodinami a studenty v oblasti tak niterné, jako je sdílení hodnot a postojů. Proto vedeme přijímací pohovor, abychom zajistili tento soulad a aby naše budoucí spolupráce měla co nejlepší potenciál. Pohovor trvá zhruba 30 minut a je na něm přítomen zástupce vedení školy, zástupce učitelského sboru a zástupce vyučujících etiky. Student si vylosuje téma z oblasti hodnot a hovoří na toto téma s komisí. Pro úspěšné splnění této části školní přijímací zkoušky je nutné získat alespoň polovinu udělovaných bodů. V opačném případě sudent není přijat. 

Dáváte body za vysvědčení?

Body za vysvědčení z předchozí školy nedáváme.

Jak se sestavuje pořadí uchazečů?

Ke vzdělávání budou přijati úspěšní studenti s nejvyšším počtem bodů až do vyčerpání kapacity školy. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí los.

Jaké jsou termíny pro odevzdávání přihlášek?

Přihlášku přineste k nám do školy do dne konání zkoušky (29. 8. - 31. 8.). Nemůžete-li ji do té doby zajistit, ozvěte se nám a společně vymyslíme řešení.

Do přihlášky vepište Základní škola a gymnázium Navis, kód oboru je 79-41-K/41 Gymnázium.

Adresa: V Dolích 444, 251 01, Světice

Kontakt pro uchazeče: veprek@­skoly-navis.cz

Těšíme se na Vás!

Mgr. J. Vepřek
ředitel

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.