Pozadí hlavního banneru

2. kolo přijímacího řízení na Gymnázium Navis pro školní rok 2023/24

Základní škola a gymnázium Navis, zastoupená ředitelem Mgr. Janem Vepřekem, vyhlašuje v souladu s § 60, 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na
Základní škole a gymnáziu Navis

  • obor studia: 79-41-K/41 Gymnázium
  • délka studia: 4 roky
  • počet přijímaných: do maxima 20 studentů na otevíranou třídu (min. 4 studenty)
  • přihlášku odevzdávejte, prosím, do 23. 5. přímo u nás na škole (V Dolích 444, 251 01 Světice)

Jsme velice rádi, že máte zájem o čtyřleté Gymnázium Navis! Posíláme Vám více informací ohledně druhého kola přijímacího řízení.

Pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je potřeba splnit následující body:

1. Přineste, prosím, své výsledky z CERMAT zkoušek z prvního kola, hranice na úspěšné složení této části zkoušky je v součtu minimálně 60 b. včetně. 

2. Školní zkouška sestává z anglického testu a pohovoru. Z obou částí je potřeba získat minimálně polovinu bodů.

  • test z AJ proběhne dne 30. 5. 2023 od 8:30 v budově školy
  • pohovory proběhnou 1. a 2. 6., konkrétní čas si vybírají uchazeči dle své preference, odkaz dostanete po odevzdání přihlášky 

3. Uchazeči budou řazeni podle počtu získaných bodů.

Těšíme se na všechny uchazeče a přejeme mnoho štěstí!

Mgr. Jan Vepřek

 

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.