Pozadí hlavního banneru

Dodatečné kolo přijímacího řízení na Gymnázium Navis

Základní škola a gymnázium Navis, zastoupená ředitelem Mgr. Janem Vepřekem, vyhlašuje v souladu s § 60, 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

dodatečné přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na
Základní škole a gymnáziu Navis

  • obor studia: 79-41-K/41 Gymnázium
  • délka studia: 4 roky
  • počet přijímaných: do maxima 20 studentů na otevíranou třídu (min. 2 studenty)
  • přihlášku odevzdávejte, prosím, do 12. 6. přímo u nás na škole (V Dolích 444, 251 01 Světice)
  • školní zkouška (pohovor) proběhne dle domluvy s uchazeči mezi 12. a 14. 6.

Pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je potřeba splnit následující body:

1. Přineste, prosím, své výsledky z CERMAT zkoušek z prvního kola, hranice na úspěšné složení této části zkoušky je v součtu minimálně 50 b. včetně, minimálně však 20 b. z každé části.

2. Školní zkouška sestává z pohovoru, který má dvě hlavní části. Pro úspěšné složení školní zkoušky je potřeba získat alespoň polovinu bodů.

  • Část v českém jazyce je zaměřena na filozoficko-etické téma.
  • Část v angličtině je zaměřena na jednoduché konverzační téma.

3. Uchazeči budou řazeni podle počtu získaných bodů.

Těšíme se na všechny uchazeče a přejeme mnoho štěstí!

Mgr. Jan Vepřek

 

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.