Pozadí hlavního banneru

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Ředitel školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče do 1. ročníku Základní školy a Gymnázia Navis takto:

Ve školním roce 2022/2023 Základní škola a gymnázium Navis otevírá na gymnáziu jednu třídu - obor vzdělání 79-41/K-41 Gymnázium čtyřeté, denní forma (přijato bude max. 20 žáků). 

Přihlášky na školní rok 2022/23
se odevzdávají do 1. 3. 2022.

Přihlášku je možné odevzdat fyzicky na adrese školy V Dolích 444, 251 01 Světice, nebo zaslat poštou či datovou schránkou: ID datové schránky: fq95vcu.

Přihláška je k dispozici zde.

  • 1. termín se koná dne 12. dubna 2022 dopoledne (bude upřesněno)
  • 2. termín se koná dne 13. dubna 2022 dopoledne (bude upřesněno)

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Výsledky této zkoušky tvoří 60 % celkového množství bodů. 

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut. 


Školní zkouška

Následuje školní zkouška z anglického jazyka a ústní pohovor. Součet bodů školní zkoušky je 40 % z celkového množství bodů.

Časový limit pro zkoušku z anglického jazyka je 75 minut.

Termín ústního pohovoru, který je součástí školní přijímací zkoušky, je od 12. do 15. 5. 2021 (přesný termín si sjednává uchazeč individuálně dle svých možností). Pohovor trvá zhruba 30 minut a je na něm přítomen zástupce vedení školy, zástupce učitelského sboru a zástupce vyučujících etiky. Student si vylosuje téma z oblasti hodnot a hovoří na toto téma s komisí. 


Kde se budou zkoušky odehrávat?

Zkouška se koná vždy v budově školy dle pravidel aktuální epidemické situace. V případě zhoršené epidemické situace či jiných okolností bránících řádnému vykonání školní přijímací zkoušky, může ředitel školy rozhodnout o jejím konání formou online. 


Na základě čeho jsou studenti přijímáni?

Ředitel rozhodl, že proběhne pouze školní kolo přijímacích zkoušek. Studenti jsou přijímáni na základě výsledků testů z českého jazyka, matematiky a angličtiny a na základě ústního pohovoru s uchazečem, který zde prokáže svou motivaci, samostatnost a soulad s hodnotami a principy školy (viz. například Výchova ke ctnostem jako pilíř naší školy).


 Jak bude vypadat ústní pohovor?

Naše škola stojí na spolupráci s rodinami a studenty v oblasti tak niterné, jako je sdílení hodnot a postojů. Proto vedeme přijímací pohovor, abychom zajistili tento soulad a aby naše budoucí spolupráce měla co nejlepší potenciál. Pohovor trvá zhruba 30 minut a je na něm přítomen zástupce vedení školy, zástupce učitelského sboru a zástupce vyučujících etiky. Student si vylosuje téma z oblasti hodnot a hovoří na toto téma s komisí. 


Dáváte body za vysvědčení?

Body za vysvědčení z předchozí školy nedáváme.


Jak se sestavuje pořadí uchazečů?

Uchazeči jsou seřazeni podle počtu získaných bodů od nejvyššího k nejnižšímu. Ke vzdělávání budou přijati ti s nejvyšším počtem bodů až do vyčerpání kapacity školy. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí los.


Budete mít i druhé kolo přijímacího řízení?

V případě, že se kapacita prvního ročníku (20 studentů) nenaplní v průběhu prvního kola, vyhlásí ředitel školy 2. kolo.


Jaké jsou termíny pro odevzdávání přihlášek?

Přihlášku na naši školu můžete odevzdat do 1. 3. 2022 včetně.

Do přihlášky vepište Základní škola a gymnázium Navis, kód oboru je 79-41-K/41 Gymnázium.

Adresa: V Dolích 444, 251 01, Světice

Kontakt pro uchazeče: veprek@­skoly-navis.cz

Těšíme se na Vás!

Mgr. J. Vepřek
ředitel

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.