Pozadí hlavního banneru

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče do 1. ročníku Základní školy a Gymnázia Navis takto:

Ve školním roce 2022/2023 Základní škola a gymnázium Navis otevírá na gymnáziu jednu třídu - obor vzdělání 79-41/K-41 Gymnázium čtyřeté, denní forma (přijato bude max. 20 žáků). 

Přihlášky na školní rok 2022/23 se odevzdávají do 1. 3. 2022, pro uchazeče, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině pak do 5. 4. 2022.

Více na: https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/327-informace-lex-ukrajina-2022

Přihlášku je možné odevzdat fyzicky na adrese školy V Dolích 444, 251 01 Světice, nebo zaslat poštou či datovou schránkou: ID datové schránky: fq95vcu.

Přihláška je k dispozici zde.

  • 1. termín se koná dne 12. dubna 2022 od 8:30
  • 2. termín se koná dne 13. dubna 2022 od 8:30

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Výsledky této zkoušky tvoří 60 % celkového množství bodů. 

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut. 


Školní zkouška

Následuje školní zkouška z anglického jazyka a ústní pohovor. Součet bodů školní zkoušky je 40 % z celkového množství bodů, z anglického jazyka lze získat maximálně 15 bodů, z ústního pohovoru pak 50.

Časový limit pro zkoušku z anglického jazyka je 75 minut.

Termín ústního pohovoru, který je součástí školní přijímací zkoušky, je od 21. do 22. 4. 2022 (přesný termín si sjednává uchazeč individuálně dle svých možností). Pohovor trvá zhruba 30 minut a je na něm přítomen zástupce vedení školy, zástupce učitelského sboru a zástupce vyučujících etiky. Pohovoru předchází 20 minut přípravy. Student dostane přiřazené téma z oblasti hodnot a hovoří na toto téma s komisí. 


Kde se budou zkoušky odehrávat?

Zkouška se koná vždy v budově školy dle pravidel aktuální epidemické situace. V případě zhoršené epidemické situace či jiných okolností bránících řádnému vykonání školní přijímací zkoušky, může ředitel školy rozhodnout o jejím konání formou online. 


Na základě čeho jsou studenti přijímáni?

Přijímáme uchazeče, kteří získají minimálně polovinu bodů ze školní přijímací zkoušky. Uchazeči poté budou seřazeni podle počtu získaných bodů od nejvyššího k nejnižšímu. Ke vzdělávání budou přijati ti z nejvyšším počtem bodů až do vyčerpání kapacity školy. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí los.


 Jak bude vypadat ústní pohovor?

Naše škola stojí na spolupráci s rodinami a studenty v oblasti tak niterné, jako je sdílení hodnot a postojů. Proto vedeme přijímací pohovor, abychom zajistili tento soulad a aby naše budoucí spolupráce měla co nejlepší potenciál. Pohovor trvá zhruba 30 minut a je na něm přítomen zástupce vedení školy, zástupce učitelského sboru a zástupce vyučujících etiky. Student si vylosuje téma z oblasti hodnot a hovoří na toto téma s komisí. Z ústního pohovoru lze získat 50 bodů.


Dáváte body za vysvědčení?

Body za vysvědčení z předchozí školy nedáváme.


Jak se sestavuje pořadí uchazečů?

Uchazeči jsou seřazeni podle počtu získaných bodů od nejvyššího k nejnižšímu. Ke vzdělávání budou přijati ti s nejvyšším počtem bodů až do vyčerpání kapacity školy. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí los.


Budete mít i druhé kolo přijímacího řízení?

V případě, že se kapacita prvního ročníku (20 studentů) nenaplní v průběhu prvního kola, vyhlásí ředitel školy 2. kolo.


Jaké jsou termíny pro odevzdávání přihlášek?

Přihlášku na naši školu můžete odevzdat do 1. 3. 2022 včetně.

Do přihlášky vepište Základní škola a gymnázium Navis, kód oboru je 79-41-K/41 Gymnázium.

Adresa: V Dolích 444, 251 01, Světice

Kontakt pro uchazeče: veprek@­skoly-navis.cz

Těšíme se na Vás!

Mgr. J. Vepřek
ředitel

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.