Pozadí hlavního banneru

Učitelský tým

Víme, že učitel není jen osoba, která má studenty učit. Studenty totiž také lidsky formujeme, osobnostně rozvíjíme. Na naše učitele tak máme nejen profesní, ale i lidské nároky.

Vzhledem k tomu, že součástí naší školní filozofie je osobní vedení na bázi osobních setkávání (tutoring), klademe na učitele nároky i v oblasti morální zralosti, integrity osobnosti, a v oblasti motivace k sebevzdělávání a k dobře vykonané práci. Dalším rozměrem práce se studenty je mentoring, během kterého se potkávají s učiteli-odborníky v dané oblasti. Učitelé se tak zaměřují na motivaci k vynikajícím výsledkům svých studentů a na individualizaci studijního plánu směrem k praktickému využití poznatků a znalostí.

Věříme, že skrze tutoring a mentoring dokážeme odemknout potenciál našich studentů jak v oblasti osobnostní formace, tak i profesního zaměření.

“Představujeme učitelský tým Gymnázia Navis.”

Ředitel a vedení školy

Třídní učitelé

Učitelé

Další zaměstnanci