Pozadí hlavního banneru

Gymnázium Navis

Gymnázium Navis

Gymnázium Navis je čtyřleté akademicky zaměřené křesťanské gymnázium. Naším cílem je poskytovat studentům celostní vzdělání zaměřené na stránku intelektovou, osobnostní i duchovní. V dalším školním roce otevíráme I. ročník pro 20 studentů.

Předběžná přihláška

Chcete být s námi v kontaktu? Pošlete nám předběžnou přihlášku. Přidáme si Vás do mailing listu a jakékoli informace dostanete od nás mailem. 

 

Smysluplné učení

Usilujeme o propojení s praxí a reálným životem, ve spojení s odborníky a s inspirativními učiteli. Studentům nabízíme vysokou míru specializace do oblastí, které jim dávají smysl. Věříme, že cíl a smysl ve vzdělávání společně s tutorským a mentorským vedením podporuje studenty v jejich přirozené motivaci k učení a seberealizaci. 

 

Hodnoty a postoje

Jsme moderní křesťanské gymnázium a chceme naše studenty vést k mezilidskému dialogu, zodpovědnosti, solidaritě a úctě k životu. Věříme, že když člověk studuje proto, aby mohl ostatním lidem pomoci a aby se mohl realizovat, nachází životní štěstí. Mimo snahy o vynikající výsledky proto chceme usilovat o osobnostní rozvoj studentů. Pokračujeme tak v osvědčeném programu Základní školy Navis Výchova ke ctnostem. 

 

Vynikající výsledky

Usilovat o výborné výsledky není ostuda. Kultivujeme prostředí, ve kterém je upřímná snaha o dobré výsledky podporována a kde se studenti a učitelé vzájemně podrží. Každý student dostává možnost nastavit si svou vzdělávací cestu tak, aby mu dávala smysl a aby jej naplňovala. Podporou ze strany učitelů, mentorů i rodičů dosahujeme školní atmosféry, kde je studium fascinující a radostné.  

  

"Jsme gymnázium, které má zájem o osobnostní formaci mladých lidí a které chce budovat odpovědnou svobodu člověka."

Gymnázium Navis stojí na základních kamenech, které již od roku 2011 buduje Základní škola Navis. Základní pilíře, které jsou dle našeho soudu zásadní pro jakýkoliv druh vzdělávání jsou: spolupráce s rodinou, snaha o vynikající a smysluplné vdělávání a poskytování osobního rozměru a individualizace ve vzdělávání. 

Rodina a vztahy

Hledáme spolupráci s rodinami. Věříme, že dokážeme spolupracovat a přispět k formování mozaiky osobnosti našich studentů. Naši učitelé jsou připraveni být pro rodiče kvalifikovanými partnery ve snaze o celostní rozvoj osobnosti studenta. 

Smysluplné učení

Gymnázium Navis cílí na rozvoj studentů na úrovni akademické, osobnostní i duchovní. Věříme, že každý student má svoji specifickou vzdělávací cestu, a proto nabízíme vysokou míru individualizace a specializace již při gymnaziálním vzdělávání. 

Osobní vedení

Věříme, že osobní vedení je nástroj, který funguje. Proto používáme tutoring zaměřený na charakterový rozvoj a mentoring zaměřený na oblast intelektu a profilace. Skrze osobní vedení se nám daří studenty motivovat a dávat jejich práci smysl a cíl.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.